Projekt Koridor MHD: linka 16 iniciovaly pro město Plzeň a jeho obyvatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Projektový záměr zpracoval Vojtěch Novotný – mobility consultancy & advisory v roce 2021.

Projekt Koridor MHD

Realizace jednotlivých opatření vyžaduje spolupráci řady relevantních subjektů – Magistrátu města Plzně, Správy veřejného statku města Plzně, Plzeňských městských dopravních podniků a.s. či Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Projekt Koridor MHD: linka 16 prakticky naplňuje strategické cíle a aktivity města Plzně a je v souladu se Zásadami dopravní politiky města PlzněPlánem udržitelné mobility města Plzně