RYCHLEJŠÍ MHD

HEZČÍ, ZDRAVĚJŠÍ A PROSPERUJÍCÍ PLZEŇ

ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

HEZČÍ, ZDRAVĚJŠÍ A PROSPERUJÍCÍ PLZEŇ

AMERICKÁ SE NADECHLA

CESTUJÍCÍ MHD ŠETŘÍ AŽ 140 HODIN DENNĚ!

Další
Předchozí

MNOHEM VÍC NEŽ JEN BUSPRUH ...

KORIDOR MHD: LINKA 16 je komplexním projektem zkvalitnění a zrychlení veřejné dopravy v trase nejvytíženější páteřní trolejbusové linky 16. Kombinuje v sobě různá opatření od vyhrazených jízdních pruhů a prioritní průjezd vozidel MHD křižovatkami, přes nadstandardní vybavení zastávek, aplikaci smart-technologií a moderní a kapacitní vozidla, až po zvelebení ulic a veřejných prostranství a zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty.

Realizace koridoru MHD má tak význam srovnatelný s výstavbou nové tramvajové tratě, avšak při významně nižších nákladech.

Mnohem víc než jen buspruh

CO PROJEKT PŘINESE PLZNI A JEJÍM OBYVATELŮM?

Rychlejší a spolehlivější MHD

Rychlejší a spolehlivější MHD

Energetické úspory a vyšší ekonomická efektivita díky rychlé a plynulé jízdě MHD

Energetické úspory a vyšší ekonomická efektivita díky rychlé a plynulé jízdě MHD

Plzeň, která se chová jako řádný hospodář

Plzeň, která se chová jako řádný hospodář

Město, ve kterém se zdravěji žije

Město, ve kterém se zdravěji žije

Hezčí a přívětivější ulice pro Plzeňany, lepší podmínky pro lokální ekonomiku

Hezčí a přívětivější ulice pro Plzeňany, lepší podmínky pro lokální ekonomiku

LINKA 16

Linka 16 je páteřní trolejbusovou linkou plzeňské MHD. Spojuje velké obytné oblasti s centrem města, přestupní body veřejné dopravy, zdravotnická zařízení, úřady, zaměstnavatele i komerční plochy. Není náhodou, že se jedná o nejvytíženější linku „na pneumatikách“ v Plzni.

5 minut

špičkový interval linky 16

přes 28 000 cestujících

přepravených za den souhrnně linkou 16 a 17 za běžný pracovní den

V podstatné části trasy je v souběhu s linkou 16 vedena i trolejbusová linka 17.

Linka 16

JEDNOTLIVÁ OPATŘENÍ?

DÍLKY SKLÁDAČKY TVOŘÍCÍ CELEK!

VÝCHOZÍ STAV NA TRASE LINKY 16

ZPOŽDĚNÍ VLIVEM DOPRAVNÍ KONGESCÍ (KOLON) A INTENZIVNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
ZPOŽDĚNÍ VLIVEM DOPRAVNÍ KONGESCÍ (KOLON) A INTENZIVNÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY
ABSENCE PRIORITY PRŮJEZDU SPOJŮ MHD NA SVĚTELNĚ ŘÍZENÝCH KŘIŽOVATKÁCH
ABSENCE PRIORITY PRŮJEZDU SPOJŮ MHD NA SVĚTELNĚ ŘÍZENÝCH KŘIŽOVATKÁCH
NEVHODNÉ ZÁSOBOVÁNÍ BRÁNÍCÍ PRŮJEZDU SPOJŮ MHD
NEVHODNÉ ZÁSOBOVÁNÍ BRÁNÍCÍ PRŮJEZDU SPOJŮ MHD
 ŠPATNÉ PARKOVÁNÍ BRÁNÍCÍ PRŮJEZDU SPOJŮ MHD
ŠPATNÉ PARKOVÁNÍ BRÁNÍCÍ PRŮJEZDU SPOJŮ MHD

KORIDORY A PREFERENCE MHD

Preference MHD je základním a osvědčeným dopravně-inženýrským nástrojem vedoucím ke zvýšení cestovní rychlosti a zvýšení energetické a ekonomické efektivity provozu veřejné dopravy. Kvalitní a pro zákazníky atraktivní veřejná doprava přináší městu řadu souvisejících benefitů – zdravější životní prostředí, zdravější životní styl obyvatel, implikovaný vyšší podíl pěších cest, hezčí ulice, podpora lokální ekonomiky, efektivnější spotřebu elektrické energie či pohonných hmot i účelněji vynakládané finanční prostředky z veřejných rozpočtů.

Koridory MHD jsou v osvědčeným nástrojem zkvalitnění městské mobility, a to nejen ve velkých metropolích, ale i ve městech velikosti Plzně. Koridor MHD v principu znamená soustředěnou a systematickou realizaci zrychlení a zkvalitnění veřejné dopravy v rámci trasy důležité páteřní linky MHD. Realizace koridorů je často spojena, obdobně jako při výstavbě tramvajových tratí, se zkvalitňováním veřejných prostranství a zlepšení pro aktivní mobilitu.

Chci vědět více