TYP OPATŘENÍ
Uzel
Nové zastávky, lepší přestupy
DOTČENÉ LINKY

392

spojů MHD/den
Status opatření
záměr opatření

Lokalita Jižní Předměstí dlouhodobě není optimálně pokryta zastávkami MHD. Předmětem tohoto opatření je zřízení nové zastávky v ul. Mánesova v návaznosti na pěší vazby z boční ul. Zikmunda Wintra. Zastávka je vzhledem k charakteru ulice, bezpečnosti chodců i žádoucímu zklidnění dopravy v oblasti zastávky navržena ve stavebním uspořádání typu „zátka“.

Zřízení nové zastávky souvisí s celkovou novou koncepcí umístění zastávky v ose Koperníkova – Mánesova, jejíž základním východiskem je umístění zastávek Jižní Předměstí na most Ivana Magora Jirouse (viz opatření 16.11). Zároveň bude zrušena zastávka Náměstí Českých Bratří.

Součástí opatření bude i řešení problémů s nevhodným krátkodobým parkováním v jízdním pruhu v ulici Mánesova.

Současný stavSoučasný stav

Současný stav nákres