TYP OPATŘENÍ
Uzel
Nové zastávky, lepší přestupy
DOTČENÉ LINKY

392

spojů MHD/den

2 115

cestujících MHD/den
Status opatření
záměr opatření

Současné řešení zastávky MHD „Nemocnice Bory“ neodpovídá moderním požadavkům na uspořádání zastávek ani významu cíle (Fakultní nemocnice Plzeň), který zastávka obsluhuje.

Předmětem opatření je optimalizace poloh zastávkových stanovišť i stavebního řešení zastávky tak, aby byla zastávka přímo navázána na vstup do areálu nemocnice a umožňovala přirozenou preferenci MHD při výjezdu ze zastávky.