Rychlejší a spolehlivější MHD

Rychlá a spolehlivá MHD je atraktivní pro cestující, kteří jí tím pádem raději a ve větší míře využívají. Realizací Koridoru MHD se desítky tisíc cestujících využívající trolejbusové a autobusové linky plzeňské MHD dostanou rychleji domů, do práce, za zábavou či nákupy. Právě cestovní rychlost a dodržování jízdního řádu jsou klíčové aspekty při rozhodování o využití veřejné dopravy. Větší užívání veřejné dopravy pro cesty po městě je nejen dlouhodobým cílem Plzně, ale především nutností pro její zdravý a udržitelný rozvoj.

Rychlejší a spolehlivější MHD

Energetické úspory a vyšší ekonomická efektivita díky rychlé a plynulé jízdě MHD

Energetické úspory jsou v současné turbulentní situaci na světových trzích jedním ze zásadních benefitů preference veřejné dopravy. Odstranění zbytečných zdržení na křižovatkách či popojíždění v kolonách vede k podstatnému poklesu spotřeby energie či pohonných hmot vozidly veřejné dopravy, což má pozitivní ekologické efekty v podobě snížení emisí, ale především to přináší významné ekonomické úspory v podobě snížení měrných nákladů na energie.

Vyšší cestovní rychlost MHD je klíčová i z hlediska ekonomické efektivity jejího provozu. Zvýšením cestovní rychlosti dochází k rychlejšímu „proběhu“ vozidel na lince, čímž zároveň dojde k poklesu počtu potřebných vozidel a personálu pro zajištění jejího provozu. Jinými slovy: Stejný počet spojů lze zajistit s nižším počtem vozidel a řidičů.

Preference veřejné dopravy tedy znamená nižší náklady na energie i efektivnější využití vozidel a řidičů.

Energetické úspory a vyšší ekonomická efektivita díky rychlé a plynulé jízdě MHD

Plzeň, která se chová jako řádný hospodář

Město Plzeň, stejně jako všechna města v Česku i v Evropě, provoz MHD dotuje ve svého rozpočtu. Investice do Koridoru MHD: linky 16 zkvalitní plzeňskou MHD nejen pro cestující, ale přinese i úspory energie a zvýšení ekonomické efektivity jejího provozu. Investice do opatření, která povedou k vyšší efektivitě vynakládání finančních prostředků z veřejných rozpočtů a zároveň mají řadu dalších benefitů a vedou k naplnění strategických cílů města, jsou skutečným výrazem chování řádného hospodáře. 

Plzeň, která se chová jako řádný hospodář

Město, ve kterém se zdravěji žije

Užívání MHD má i přímou souvislost se zdravím obyvatel. Čím více lidí využívá kvalitní MHD, tím je ve městě zdravější životní prostředí – méně exhalací, méně hluku i méně stresu (za volantem). Zároveň je užívání MHD obvykle spojeno se zdravějším životním stylem a vyšší pohybovou aktivitou. I jen pravidelná chůze (třeba na zastávku MHD) je nejsnadnějším způsobem, jak si vylepšit fyzickou kondici, a tak zlepšit své zdraví. Přispívá k předcházení nadváhy, kardiovaskulárních onemocnění či diabetu.

Město, ve kterém se zdravěji žije

Hezčí a přívětivější ulice pro Plzeňany, lepší podmínky pro lokální ekonomiku

Realizace Koridoru MHD je na řadě míst přirozeně spojena se zkvalitňováním veřejných prostranství, doplněním zeleně, rozšiřováním úzkých chodníků, doplňováním přechodů pro chodce na místa, kde dnes chybí, ale i zlepšováním přístupů na zastávky MHD. Zkrátka realizace Koridoru MHD přinese Plzeňanům i hezčí a příjemnější ulice.

V centru města Koridor MHD otevírá potenciál pro výrazné zklidnění dopravy a zkvalitnění ulic ose ulic Americká – Tylova – Koperníkova – most Ivana Magora Jirouse, které představují významné urbanistické osy území.

Není to však jen o estetice. Řada odborných studií dokazuje, že v ulicích, které poskytují kvalitní podmínky pro aktivní mobilitu (pěší a cyklisté) a jsou dobře obslouženy veřejnou dopravou, mají místní provozovny (obchody, služby, restaurace či kavárny) až o 30 % vyšší tržby než v ulicích s intenzivní automobilovou dopravou. Ekonomickou prosperitu tedy nepřináší spousta aut, ale veřejná doprava a kvalitní podmínky pro chůzi v ulicích.

Hezčí a přívětivější ulice pro Plzeňany, lepší podmínky pro lokální ekonomiku