TYP OPATŘENÍ
Priorita průjezdu mhd na ssz
Priorita průjezdu MHD na SSZ

836

spojů MHD/den

16 825

cestujících MHD/den
Status opatření
záměr opatření

Cílem opatření je zlepšení preference MHD na křižovatce ulic Masarykova x Těšínská řízené SSZ tak, aby došlo k eliminaci zdržení spojů MHD na této křižovatce.

Opatření zahrnuje prověření a úpravy signálního programu křižovatky s cílem vyšší míry upřednostnění průjezdu spojů MHD ve všech směrech jejího provozu, s vyšší prioritou průjezdu spojů MHD v trase páteřní linky 16.

Za tímto účelem by bylo rovněž vhodné prověřit možnosti úpravy uspořádání křižovatky tak, aby mohla být signalizována fáze umožňující obousměrný průjezd křižovatkou v prioritní trase MHD. To umožní reálně vyšší míru priority MHD na SSZ a zároveň odstraní nutnost dávat přednost protijedoucím vozidlům při levém odbočení z ul. Těšínská do ul. Masarykova na „plný signál“.

Součástí opatření je i realizace systémové přednosti v jízdě při výjezdu ze zastávky Opavská (spoje linek 13, 16 a 17 vyjedou ze zastávky přímo do příslušného řadicího pruhu).

Souvislosti

V současné době existuje projekt (je stupni DPS) na stavební úpravy Masarykovy ulice (investor: Statutární město Plzeň). Projekt de facto zachovává stávající uspořádání křižovatky Masarykova x Těšínská, které neumožňuje signalizaci fáze umožňující obousměrný průjezd křižovatkou v prioritní trase MHD, nicméně představuje příležitost pro úpravu signálního programu křižovatky za účelem zvýšení míry preference MHD na SSZ.

projekt rekonstrukce ul. Masarykova (SVSMP)projekt rekonstrukce ul. Masarykova (SVSMP)