TYP OPATŘENÍ
Opatřené pro systémovou preferenci mhd
Opatření pro systémovou preferenci MHD
Priorita průjezdu mhd na ssz
Priorita průjezdu MHD na SSZ

392

spojů MHD/den

10 615

cestujících MHD/den
Status opatření
záměr opatření

Současná podoba křižovatky ulic E.Beneše a Heyrovského není optimální ani z pohledu provozu MHD, ani obecně z pohledu silničního provozu (naddimenzovaný dopravní prostor, netypický tvar křižovatky). Proto se do budoucna předpokládá přestavba této křižovatky na okružní křižovatku.

Do doby přestavby křižovatky je jako dočasné řešení navržena světelná závora, která by umožnila plynulé odbočení spojů MHD všech linek z ul. Heyrovského do ul. E. Beneše.

Studie možnosti realizace světelné závory umožňující prioritní výjezd BUS z ul. Hyerovského do Edvarda Beneše – řešení do realizace plánované okružní křižovatky