TYP OPATŘENÍ
Opatřené pro systémovou preferenci mhd
Opatření pro systémovou preferenci MHD
Priorita průjezdu mhd na ssz
Priorita průjezdu MHD na SSZ
DOTČENÉ LINKY

461

spojů MHD/den

8 202

cestujících MHD/den
Status opatření
záměr opatření

Cílem opatření je zavedení systémové přednosti v jízdě spojů MHD v trase linky 16 (pro období, kdy je vypnuto SSZ), tj. vyznačení hlavní pozemní komunikace ve směru jízdy spojů linky 16.

Součástí opatření bude i zlepšení preference MHD na křižovatce ulic 17. listopadu a E. Beneše tak, aby došlo k eliminaci zdržení spojů MHD na této křižovatce. Opatření zahrnuje prověření a případné úpravy signálního programu křižovatky s cílem vyšší míry upřednostnění průjezdu spojů MHD ve všech směrech provozu MHD, s vyšší prioritou průjezdu spojů MHD po ul. E. Beneše (tj. v trase páteřní linky 16), zejména od zastávky „Adelova“ ve směru do centra.

Výhledově se předpokládá přestavba křižovatky, úpravy zastávek Adelova (optimalizace polohy, osvětlení a vybavení zastávek) a doplnění zastávek na trase linky 29 tak, aby zde vznikl nový přestupní uzel.

Opatření částečně naplňuje opatření č. 52 Plánu mobility města Plzně.