TYP OPATŘENÍ
Opatření pro systémovou preferenci MHD
Priorita průjezdu MHD na SSZ
DOTČENÉ LINKY

222

spojů MHD/den

2 411

cestujících MHD/den
Status opatření
příprava studie rekonstrukce přestupního terminálu VHD Doubravka (SVSMP)

Při výjezdu z obratiště Doubravka musí v současné době spoje MHD odbočovat vlevo z vedlejší pozemní komunikace. Intenzity IAD v ulici Zábělská nejsou nezanedbatelné a levé odbočení, kdy spoje MHD dávají přednost dvěma protisměrným kolizním proudům vozidel, generuje zdržení hned na začátku trasy.

V souladu se zásadou systémové přednosti v jízdě je navrženo zřízení světelné závory či plnohodnotného SSZ na křižovatce ulic Zábělská a Hrádecká, která by zastavením průjezdu vozidel po ul. Zábělská umožňila výjezd spojů MHD z ul. Hrádecká (z terminálu Doubravka) bez zdržení.

Výjezd BUS z terminálu Doubravka – současný stav

Minimální varianta: světelná závora

Minimální variantou je realizace světelné závory, která zastaví provoz vozidel po ul. Zábělská pouze v případě požadavku MHD na výjezd z ul. Hradecká. Toto opatření je poměrně rychle a bez problémů realizovatelné bez stavebních zásahů do křižovatky.

Řízení světelné závory je v tomto případě možné realizovat tak, že SSZ bude aktivovávno pouze při požadavku na výjezd BUS z terminálu Doubravka, a to přechodem z přerušovaného žlutého světla přes signál „Pozor!“ na signál „Stůj“. Po průjezdu BUS SSZ opět přejde do režimu přerušovaného žlutého světla.

Studie minimální varianty - doplnění světelné závory do současné podoby křižovatky ulic Zábělská x Hradecká umožňující zastavení provozu vozidel pro ul. Zábělská pro zajištění bezproblémového výjezdu BUS z terminálu Doubravka.

 

Rekonstrukce terminálu MHD Doubravka včetně preference na výjezdu z něj

Současný stav terminálu MHD Doubravka již kvalitativně ani kapacitně neodpovídá současným potřebám. Cílem je proto celková rekonstrukce terminálu, který je zároveň jedním z důležitých přestupních bodů mezi MHD a příměstskou a regionální autobusovou dopravou.

Studii rekonstrukce terminálu MHD Doubravka zahrnující nové prostorové uspořádání terminálu zpracovala SVSMP v roce 2019.

V rámci rekonstrukce se počítá i s drobnými stavebními úpravami v křižovatce Zábělská x Hradecká a dosazení jejího kompletního řízení SSZ s preferencí MHD. Světelná závora je rovněž dosazena na ul. Hradecká za účelem zajištění výjezdu BUS z terminálu Doubravka bez zdržení.

Obě SSZ by v tomto případě měla být nastavena tak, aby zajistila spojům MHD výjezd z terminálu Doubravka až na ul. Zábělská zcela bez zdržení (absolutní preference).

Současný nevyhovující stav terminálu MHD Doubravka