TYP OPATŘENÍ
Uzel
Nové zastávky, lepší přestupy
DOTČENÉ LINKY

24 729

cestujících MHD/den
Status opatření
záměr opatření

Předmětem opatření je výrazné zkvalitnění veřejných prostranství u zastávky Hlavní nádraží (v ul. Šumavská a přilehlém okolí). Toto veřejné prostranství je pro cestující přijíždějící do Plzně prvním kontaktem s městem a městskou hromadnou dopravou, proto by mu měla být věnována specifická pozornost. Zároveň realizované vyloučení individuální automobilové dopravy z ul. Šumavská otevírá nové možnosti řešení tohoto prostoru. Součástí opatření musí být komplexní studie celého prostoru, která bude zahrnovat vhodnější řešení zastávek MHD Hlavní nádraží, prostor křižovatky Ukrajinská x Pařížská x Šumavská i vazby přednádražního prostoru do okolních ulic (Nádražní, Vocelova).