TYP OPATŘENÍ
Lavička
Zlepšení kvality veřejných prostranství
Mimo MHD
Vyloučení automobilové dopravy
DOTČENÉ LINKY

582

spojů MHD/den

24 893

cestujících MHD/den
Status opatření
realizováno (naváže komplexnější úprava uličního prostoru za účelem zkvalitnění veřejného prostranství)

Předmětem opatření je vyloučení provozu IAD v obou směrech v ul. Americká, v úseku mezi ul. Martinská a Škroupova.

Ulice Americká, zejména v úseku v blízkosti historického centra města, tvoří významné veřejné prostranství s vysokou koncentrací lidí, které je však nepřiměřeně zatížené individuální automobilovou dopravou. Vyloučením IAD v úseku ul. Americká dojde k žádoucímu přerušení trasy pro IAD v blízkosti centra města (rovněž v souvislosti s opatřením 16.08 a 16.10).

Opatření je v první fázi realizovatelné pouze pomocí dopravního značení (a zajištění jeho dodržování). Cílovým stavem je však nové komplexní řešení ul. Americká nejen v prostoru mezi ulicemi Martinská a Jungmannova, ale minimálně v celém úseku Martinská – Klatovská třída, zahrnující zejména:

  • rozšíření chodníků, zlepšení podmínek pro pěší,
  • doplnění zeleně a městského mobiliáře,
  • redukci dopravních ploch řadicích pruhů křižovatky Americká x Jungmannova, možné vypnutí / odstranění SSZ s vyznačením hlavní pozemní komunikace ve směru jízdy MHD,
  • zcela nové řešení prostoru zastávky MHD Mrakodrap (zátka, zastávka MHD v pěší zóně),
  • odstranění zastávkových zálivů u zastávky U Práce, řešení preference MHD na SSZ křižovatky Americká x Klatovská třída, včetně zajištění přímého průjezdu křižovatkou ze zastávky U Práce.

SVSMP zpracovala studii úprav ul. Americká. Z této studie lze vyjít, případně zpracovat komplexnější urbanistickou studii celé ulice.

Vyhrazení ul. Americká pouze pro spoje MHD a dopravní obsluhu vybraných objektů od srpna 2021Vyhrazení ul. Americká pouze pro spoje MHD a dopravní obsluhu vybraných objektů od srpna 2021