TYP OPATŘENÍ
Opatření pro systémovou preferenci MHD

435

spojů MHD/den

4 048

cestujících MHD/den
Status opatření
záměr opatření

Předmětem opatření je zajištění zlepšení průjezdu BUS směrovým obloukem v ulici Skupova. Směrový oblouk v současné době neumožňuje plynulé míjení protisměrně jedoucích trolejbusových spojů. Jejich řidiči se musí v oblouku navzájem „pouštět“, což přináší případné zbytečné zdržení či „nekomfortní“ situace.

Řešením je mírné stavební rozšíření vozovky ve směrovém oblouku tak, aby jeho šířka vyhovovala bezproblémového plynulého průjezdu trolejbusových spojů při vzájemném míjení.

Souvislosti

Regenerace Sídliště Bory

Územní studie Regenerace sídliště Bory definuje ve své výrokové části cíle, mezi nimiž je i podpora MHD („Cílem Regenerace je zajistit kvalitní a rychlou obsluhu území městskou hromadnou dopravou.“).

Koordinace mezi naplňováním projektu Koridor MHD: linka 16 a územní studie Regenerace sídliště Bory se týká navrhovaných opatření 16.12–16.19.

Více informací