TYP OPATŘENÍ
Lavička
Zlepšení kvality veřejných prostranství
Mimo MHD
Vyloučení automobilové dopravy
Autobus
Opatření pro systémovou preferenci MHD
Uzel
Nové zastávky, lepší přestupy

1 258

spojů MHD/den

22 115

cestujících MHD/den
Status opatření
záměr opatření

Předmětem opatření je komplexní řešení uličního prostoru ul. Tylova a Koperníkova s důrazem na pohyb spojů MHD i zkvalitnění veřejných prostranství.

Hlavní principy navrženého řešení jsou:

  • zúžení hlavního dopravního prostoru místní komunikace na 7,5 m,
  • rozšíření chodníků,
  • přiznání parkovacích míst,
  • vhodnější řešení zásobovacích stání,
  • doplnění stromořadí (kde to prostorové podmínky umožňují),
  • zlepšení podmínek pro cyklisty,
  • eliminace průjezdné automobilové dopravy.

Realizace opatření povede k odstranění současných problémů s „divokým“ parkováním blokujícím průjezd MHD, celkového zklidnění dopravy a především k výraznému zkvalitnění veřejných prostranství, které budou nově odpovídat charakteru čtvrti i současným trendům.

Pěší zóna s provozem MHD v ul. Tylova v úseku Skrétova - Koperníkova

V úseku mezi ul. Skrétova a Koperníkova je navrženo vyloučení IAD a realizace uličního prostoru ve formě pěší zóny s provozem MHD. Součástí je i optimalizace poloh zastávkových stanovišť zastávky MHD Tylova. V prostoru bude vytvořeno kvalitní veřejné prostranství. Uliční prostor bude řešený v jedné úrovni (vyjma nástupních hran zastávek MHD), bude doplněno stromořadí a městský mobiliář za účelem podpory společenského a obchodního potenciálu místa.

Současná podoba ulice Tylova v oblasti zastávky MHD Tylova Současná podoba ulice Tylova v oblasti zastávky MHD Tylova

Navrhované uspořádání ulice Tylova v oblasti zastávek MHD Tylova (pěší zóna s provozem MHD) Navrhované uspořádání ulice Tylova v oblasti zastávek MHD Tylova (pěší zóna s provozem MHD)

Uspořádání ul. Tylova v úseku Klatovská - Skrétova

V úseku Klatovská – Skrétova je navrženo zúžení hlavního dopravního prostoru komunikace na 7,5 m, přiznání parkovacích míst vždy na jedné straně ulice a především rozšíření chodníků. Na vhodná místa je doplněno stromořadí. Díky vyloučení IAD z úseku Skrétova – Koperníkova dojde k výraznému zklidnění dopravy a snížení intenzit IAD i v tomto úseku ulice Tylova. V hlavním dopravním prostoru jsou rovněž navrženy ochranné pruhy pro cyklisty jako součást opatření podporující udržitelné módy dopravy.

Pěší zóna s provozem MHD v ul. Koperníkova v úseku Tylova - Plachého

V úseku ulice Koperníkova mezi ul. Tylova a Plachého je navrženo vyloučení IAD a realizace uličního prostoru ve formě pěší zóny s provozem MHD. V prostoru bude vytvořeno kvalitní veřejné prostranství, které může podpořit společenský a obchodní potenciál místa. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem není možné doplnění zeleně. Dojde však k výraznému zlepšení podmínek pro pěší a cyklisty.

Navrhované uspořádaní ulice Koperníkova v úseku Plachého – Tylova (pěší zóna s provozem MHD) Navrhované uspořádaní ulice Koperníkova v úseku Plachého – Tylova (pěší zóna s provozem MHD)

Uspořádání ul. Koperníkova v úseku Plachého - most Ivana Magora Jirouse

V úseku Plachého – most Ivana Magora Jirouse je navrženo zúžení hlavního dopravního prostoru komunikace na 7,5 m a rozšíření chodníků. V místech, kde to prostorové poměry umožňují, je doplněno stromořadí a přiznána parkovací místa. Vzhledem k četným obchodům a provozovnám je specifická pozornost věnována rozmístění zásobovacích stání. Díky vyloučení IAD z úseku Tylova – Plachého i z mostu Ivana Magora Jirouse (viz opatření 16.11) dojde k výraznému zklidnění dopravy a snížení intenzit IAD. V hlavním dopravním prostoru jsou rovněž navrženy ochranné pruhy pro cyklisty jako součást opatření podporující udržitelné módy dopravy.