TYP OPATŘENÍ
Opatření pro systémovou preferenci MHD
Priorita průjezdu MHD na SSZ
DOTČENÉ LINKY

392

spojů MHD/den

6 906

cestujících MHD/den
Status opatření
příprava koncepční studie (PMDP)

Předmětem opatření je celkové zlepšení průjezdnosti trolejbusových a autobusových spojů křižovatkou ulic Klatovská a Dobrovského. Křižovatka je zatížena intenzitami IAD zejména ve směru ul. Klatovská, zároveň se jedná o uzlový bod sítě MHD, ve kterém dochází ke křížení tramvajové tratě s trasou páteřní trolejbusové linky 16 a autobusové linky 22. Rovněž bude zapotřebí optimalizace signálního programu křižovatky tak, aby došlo ke zvýšení míry preference trolejbusů a autobusů při průjezdu po ul. Dobrovského, a zároveň úpravy v ul. V Bezovce a Dobrovského pro zajištění plynulého průjezdu spojů MHD.

Provoz těchto spojů často komplikují i odstavená či zásobující vozidla v okolí křižovatky a zcela nevhodné umístění zásobovacího stání těsně za hranou křižovatky v ul. V Bezovce.

Součástí opatření bude rovněž vybavení zastávek Dobrovského přístřešky a elektronickými informačními panely pro cestující.

Křižovatka Klatovské třídy a ulic Dobrovského a V Bezovce