TYP OPATŘENÍ
Lavička
Zlepšení kvality veřejných prostranství
Mimo MHD
Vyloučení automobilové dopravy
Autobus
Opatření pro systémovou preferenci MHD
Uzel
Nové zastávky, lepší přestupy
DOTČENÉ LINKY

777

spojů MHD/den

15 669

cestujících MHD/den
Status opatření
záměr opatření

Předmětem opatření je vyloučení IAD z mostu Ivana Magora Jirouse a komplexní řešení prostoru mostu jako významného veřejného prostranství, včetně umístění zastávek MHD „Jižní předměstí“ v obou směrech na most v přímé návaznosti na přestup z linek dálkové a regionální vlakové dopravy.

Most Ivana Magora Jirouse včetně historické budovy železniční zastávky Plzeň-Jižní Předměstí a sídla kulturně-společenské instituce (Moving Station) je významným veřejným prostranstvím. Toto veřejné prostranství je však v současné době z podstatné části tvořeno řadicími pruhy křižovatky zatíženými relativně velkými intenzitami IAD.

Zároveň přestupní vazba mezi železniční dopravou a MHD je poměrně dlouhá a nepříliš komfortní (poměrně velká vzdálenost zastávek MHD, nutnost překonávání rozlehlé křižovatky).

Vyloučení průjezdu IAD přes most (v koordinaci s vyloučením průjezdu IAD ulicí Koperníkova – viz opatření 16.10) otevírá možnosti optimalizace poloh zastávek MHD i celkovému zkvalitnění veřejného prostranství.

Prostor mostu je navržen jako pěší zóna s povoleným provozem MHD a cyklistů. Stavební řešení a úprava povrchů bude odpovídat principům pěší zóny – jedna výšková úroveň (vyjma nástupních hran zastávek MHD), kvalitní povrchy, prostor pohybu BUS vizuálně odlišený typem povrchu, doplnění prvků zeleně, případně dalšího městského mobiliáře. Úroveň kvality veřejného prostranství tak bude adekvátní významu tohoto místa v rámci města Plzně.

Zastávky MHD je navrženo přesunout do nové polohy přímo na severní pole mostu tak, aby jedno čelo zastávky bylo v přímé návaznosti na vstup do budovy železniční zastávky a druhé čelo v přímé návaznosti na pěší vazby v křižovatce Koperníkova x Hálkova. Přestupní vazba VLAK – BUS se tak stane jednoduchou, přímou, krátkou, bez ztracených vzdáleností. Zároveň tak bude docíleno nejlogičtějšího umístění zastávky v území.

Současná podoba veřejného prostranství na mostě Ivana Magora Jirouse nad železniční zastávkou Plzeň-Jižní předměstí. Neumožňuje příčné přecházení ulice, zastávky MHD jsou umístěny vždy za mostem a za křižovatkou, což zbytečně prodlužuje přestupní vazbu vlak-MHDSoučasná podoba veřejného prostranství na mostě Ivana Magora Jirouse nad železniční zastávkou Plzeň-Jižní předměstí. Neumožňuje příčné přecházení ulice, zastávky MHD jsou umístěny vždy za mostem a za křižovatkou, což zbytečně prodlužuje přestupní vazbu vlak-MHD

Studie řešení mostu Ivana Magora Jirouse jako pěší zóny se zastávkami MHD umožňující přímý a krátký přestup na spoje vlakové dopravy

Studie řešení mostu Ivana Magora Jirouse jako pěší zóny se zastávkami MHD umožňující přímý a krátký přestup na spoje vlakové dopravy

Vizualizace možné podoby veřejného prostranství na mostě Ivana Magora JirouseVizualizace možné podoby veřejného prostranství na mostě Ivana Magora Jirouse