TYP OPATŘENÍ
Mimo MHD
Vyloučení automobilové dopravy
Pruh autobus
Priorita průjezdu MHD na SSZ

582

spojů MHD/den

24 893

cestujících MHD/den
Status opatření
záměr opatření

Předmětem opatření je vyloučení provozu IAD z Wilsonova mostu ve směru do centra a zřízení nové zastávky MHD „Denisovo nábřeží“ v ul. Americká.

Pravidelně se vyskytující kongesce IAD v ul. Americká ve směru do centra mají značný vliv na rychlost a spolehlivost provozu MHD, pro kterou je ul. Americká klíčovým úsekem s nejvyšším počtem spojů v síti trolejbusů a autobusů. Vyloučení IAD z Wilsonova mostu ve směru do centra je jedním z prvků komplexního řešení omezení zbytné dopravy v širším centru města, zklidnění a oživení ulice Americká a zlepšení podmínek pro průjezd spojů MHD touto klíčovou trasou MHD.

Opatření dále nabyde na významu po realizaci nové multifunkční čtvrti AMESIDE v prostoru mezi ulicemi Americká, Denisovo nábřeží a U Lázní, které se stane novým významným cílem i zdrojem dopravy. Vyloučením IAD z Wilsonova mostu bude umožněno pohodlné spojení AMESIDE a širšího centra města pěšky i prostřednictvím MHD. Dopravní obsluhu nové čtvrti automobilovou dopravou ponechá napojenou pouze „z vnějšku“ na ul. Ukrajinská / Tyršova.

Součástí opatření je i zřízení nové zastávky „Denisovo nábřeží“ v přímé pěší vazbě na Denisovo nábřeží i jeden ze vstupů plánové nové komerční výstavby při severní straně ul. Americká.

Zastávka je navrhována vzhledem k žádoucímu zklidnění dopravy, bezpečnosti chodců i preferenci MHD jako zátková. Umístěním zastávky přímo ke křižovatce Americká x Denisovo nábřeží bude dosaženo optimálního navázání zastávky na současné i budoucí pěší vazby v území. Samozřejmostí je umožnění přístupu na zastávková stanoviště z obou stran ulice v obou čelech zastávky.

Wilsonův mostWilsonův most

Studie vyloučení individuální automobilové dopravy (IAD) z Wilsonova mostu ve směru do centra a řešení nové zastávky “Denisovo nábřeží” optimálně navázané na budoucí pěší vazby v územíStudie vyloučení individuální automobilové dopravy (IAD) z Wilsonova mostu ve směru do centra a řešení nové zastávky “Denisovo nábřeží” optimálně navázané na budoucí pěší vazby v území

Souvislosti

studie rekonstrukce ul. Pařížská (ÚKR)

studie rekonstrukce ul. Pařížská (ÚKR)

developerský projekt AMESIDE

Více informací o AMESIDE