TYP OPATŘENÍ
Opatřené pro systémovou preferenci mhd
Opatření pro systémovou preferenci MHD
Lavička
Zlepšení kvality veřejných prostranství
Uzel
Nové zastávky, lepší přestupy

435

spojů MHD/den

4 048

cestujících MHD/den
Status opatření
záměr opatření

Předmětem opatření je zajištění systémové přednosti v jízdě spojů MHD na křižovatce ulic Heyrovského a Skupova vyznačením hlavní pozemní komunikace ve směru jízdy spojů MHD a stavební úprava zastávky MHD „U Teplárny“ tak, aby lépe odpovídala charakteru komunikace a byla zajištěna přirozená přednost jízdy vozidel MHD.

Stavební uspořádání přilehlé zastávky MHD „U Teplárny“ neodpovídá moderním požadavkům na zastávky MHD. Ve směru Sídliště Bory pak kombinace výjezdu ze zastávkového zálivu a okamžité odbočení vlevo není pro spoje MHD optimální. Proto je navržena přestavba zastávky na stavební typ „zátka“ optimálně navazující na projekt budoucí okružní křižovatky i úpravu přednosti v jízdě na křižovatce s ul. Skupova.

Součástí může být i vhodnější stavební řešení přechodu pro chodce přes ul. Heyrovského za odbočením trasy linky 16.

Současný stav křižovatky Heyrovského x SkupovaSoučasný stav křižovatky Heyrovského x Skupova

Studie řešení prostoru zastávky MHD U Teplárny, včetně systémové přednosti v jízdě MHD na křižovatce Heyrovského x Skupova, zkvalitnění veřejných prostranství, doplnění zeleně i pěších vazeb

Studie řešení prostoru zastávky MHD U Teplárny, včetně systémové přednosti v jízdě MHD na křižovatce Heyrovského x Skupova, zkvalitnění veřejných prostranství, doplnění zeleně i pěších vazeb

Souvislosti

Regenerace Sídliště Bory

Územní studie Regenerace sídliště Bory definuje ve své výrokové části cíle, mezi nimiž je i podpora MHD („Cílem Regenerace je zajistit kvalitní a rychlou obsluhu území městskou hromadnou dopravou.“).

Koordinace mezi naplňováním projektu Koridor MHD: linka 16 a územní studie Regenerace sídliště Bory se týká navrhovaných opatření 16.12–16.19.

Linka 16 a územní studie Regenerace sídliště Bory se týká navrhovaných opatření 16.12–16.19

Více informací