TYP OPATŘENÍ
Priorita průjezdu mhd na ssz
Priorita průjezdu MHD na SSZ
Pruh autobus
Priorita průjezdu MHD na SSZ

948

spojů MHD/den

17 728

cestujících MHD/den
Status opatření
příprava studie rekonstrukce přestupního terminálu VHD Doubravka (SVSMP)

Cílem opatření je podstatné zlepšení preference MHD v rámci celého křižovatkového uzlu Rokycanská x Jateční a Jateční x Těšínská. Spoje MHD nabírají v současné době zpoždění jak v koloně před křižovatkou v ul. Jateční (ve směru do centra), tak v kolonách před touto křižovatkou v ul. U Prazdroje ve směru z centra, a to zejména při čekání na levé odbočení do ul. Jateční.

K dalšímu rozvoji tohoto křižovatkového uzlu dojde v souvislosti s realizací tzv. severní etapy přeložky silnice I/20, která je součástí východního obchvatu města Plzně připravovaného a realizovaného ŘSD.

Předmětem opatření je posílení preference MHD na SSZ v koordinaci s realizací vyhrazených jízdních pruhů pro BUS tak, aby v případné etapě do realizace přeložky I/20 i po realizaci přeložky I/20 související MÚK (mimoúrovňová křižovatka), která I/20 napojí na současný křižovatkový úzel, spoje MHD projížděly tímto dopravně složitým územím bez zdržení.

Jedinou možností zajištění žádoucího rychlého a plynulého průjezdu spojů MHD křižovatkovým uzlem je kombinace zajištění vyhrazené jízdní dráhy pro spoje MHD v úsecích před křižovatkou až ke „stopčáře“ a vysoké míry priority MHD prostřednictvím SSZ.

Z hlediska uplatňování vysoké míry priority na SSZ je vhodné, aby bylo možné signalizovat směrovými signály příslušné směry průjezdu MHD, tj. levé odbočení z ul. U Prazdroje do ul. Jateční zároveň s pravým odbočením z ul. Jateční do ul. U Prazdroje a přímý průjezd z ul. U Prazdroje do ul. Rokycanská zároveň v obou směrech.

Z hlediska prostorových preferenčních opatření se bude jednat především o:

 • vyhrazený řadicí pruh pro odbočení BUS vlevo ve směru z centra z ul. U Prazdroje do ul. Jateční přímo navázaný na vyhrazený jízdní pruh pro BUS v ul. U Prazdroje (opatření 16.05),
 • vyhrazený jízdní pruh pro BUS mezi křižovatkami Těšínská x Jateční a Rokycanská x Jateční ve směru do centra, včetně umístění zastávky BUS ve vyhrazeném pruhu a její posun blíže křižovatce (lepší návaznost na pěší vazby), zároveň plnící funkci vyhrazeného řadicího pruhu pro BUS pro směr vpravo.

Uvažovat lze rovněž o vyhrazeném řadicím pruhu před křižovatkou z ul. Rokycanská ve směru do centra (za účelem plynulého příjezdu BUS až ke stopčáře, respektive případné realizace zastávky MHD formou zastávkového ostrůvku), případně i vyhrazeném jízdním pruhu mezi křižovatkami Rokycanská x Jateční a Jateční x Těšínská ve směru Doubravka (za účelem plynulého průjezdu úsekem i křižovatkou Jateční x Těšínská).

Ideové varianty budoucího uspořádání křižovatky Rokycanská x Těšínská

Ideová varianta uspořádání křižovatky A:

 • vyhrazený řadicí pruh před křižovatkou pro odbočení vlevo do ul. Jateční (navázaný na vyhrazený jízdní pruh pro BUS v ul. U Prazdroje ve směru z centra)
 • vyhrazený jízdní/řadicí pruh pro odbočení BUS vpravo z ul. Jateční do ul. U Prazdroje včetně posunutí zastávky BUS blíže křižovatce (pěším vazbám)
 • umístění zastávky BUS v ul. Rokycanská na ostrůvek a související realizace vyhrazeného řadicího pruhu – přímý průjezd BUS na speciální fázi SSZ

Ideový návrh uspořádání křižovatky (varianta A) Ideový návrh uspořádání křižovatky (varianta A)

 

Ideová varianta uspořádání křižovatky B:

 • vyhrazený řadicí pruh před křižovatkou pro odbočení vlevo do ul. Jateční (navázaný na vyhrazený jízdní pruh pro BUS v ul. U Prazdroje ve směru z centra)
 • vyhrazený jízdní/řadicí pruh pro odbočení BUS vpravo z ul. Jateční do ul. U Prazdroje včetně posunutí zastávky BUS blíže křižovatce (pěším vazbám)
 • umístění zastávky BUS v ul. Rokycanská na ostrůvek a související realizace vyhrazeného řadicího pruhu
 • “rozdělení” směrů do centra a nájezdu na I/20 v ul. Rokycanská již před křižovatkou, které umožní včasné rozřazení vozidel jedoucích na přeložku I/20 do centra města a zároveň umožní bezkolizní průjezd BUS křižovatkou přímo do realizovaného vyhrazeného jízdního pruhu pro BUS na ul. U Prazdroje ve směru do centra (žádoucí omezení příjezdu IAD do centra prostřednictvím snížení kapacity komunikace po otevření přeložky I/20)

Ideový návrh uspořádání křižovatky (varianta B)Ideový návrh uspořádání křižovatky (varianta B)

Opatření prakticky naplňuje opatření č. 29 Plánu mobility města Plzně.

Souvislosti

přeložka silnice I/20 („východní obchvat Plzně“)

přeložka silnice I/20 („východní obchvat Plzně“)

stavba Jateční – Na Roudné (severní etapa)

 • investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • předpokládaný termín uvedení do provozu: 2030

rekonstrukce křižovatky Jateční x Těšínská

rekonstrukce křižovatky Jateční x Těšínská

úprava uspořádání křižovatky a dosazení SSZ

 • investor: město Plzeň
 • předpokládaný termín uvedení do provozu: 2030

Více informací