TYP OPATŘENÍ
Priorita průjezdu mhd na ssz
Priorita průjezdu MHD na SSZ
Pruh autobus
Priorita průjezdu MHD na SSZ

474

spojů MHD/den

18 004

cestujících MHD/den
Status opatření
příprava studie VJP U Prazdroje (ŘSD)

Předmětem opatření je zřízení vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy MHD v ul. U Prazdroje ve směru z centra v úseku mezi ul. Lobezská a Jateční a posílení preference MHD na SSZ U Prazdroje x vjezd do areálu Gambrinus. Opatření zajistí rychlý a plynulý průjezd spojů MHD úsekem s pravidelným výskytem dopravních kongescí vlivem značných intenzit IAD (průtah silnice I/26).

Vyhrazený jízdní pruh je navržen formou rozšíření stávajícího dvoupruhového jízdního pásu na třípruhový na úkor středního dělicího pásu. Vyhrazený jízdní pruh je navržen v poloze vlevo ve směru jízdy, což zajistí bezproblémový nájezd spojů MHD do vyhrazeného jízdního pruhu ve směru z ul. Lobezská (trolejbusy/autobusy vjíždí do křižovatky v levém řadicím pruhu pro směr vpravo) i přímou návaznost na navrhovaný vyhrazený řadicí pruh před křižovatkou ul. Rokycanská a Jateční (viz opatření 16.04).

Součástí opatření je nové umístění zastávky Gambrinus ve směru z centra do ostrůvkové polohy a zlepšení pěších vazeb.

Součástí opatření může být i zřízení výlučného směru v řadicím pruhu před křižovatkou U Prazdroje a vjezdu do areálu Gambrinus ve směru do centra a související „protažení“ zastávkového pruhu až do křižovatky, čímž vznikne krátký vyhrazený jízdní pruh pro BUS mezi křižovatkou a zastávkou umožňující plynulejší průjezd spojů BUS. V případě zrušení parkoviště přilehlého k bráně Gambrinus, respektive jeho připojení na ul. U Prazdroje by bylo možné posunout zastávkové stanoviště ve směru do centra do vhodnější polohy blíže křižovatce a navázat jej přímo na pěší vazbu v křižovatce.

Obvyklá odpolední kongesce významně zdržující průjezd spojů MHD v ul. U Prazdroje ve směru z centraObvyklá odpolední kongesce významně zdržující průjezd spojů MHD v ul. U Prazdroje ve směru z centra

Schema navrhovaných preferenčních opatření pro BUS v ul. U Prazdroje, včetně souvisejícího nového řešení zastávky Gambrinus a návaznosti na opatření 16.04 (křižovatka Rokycanská x Jateční)Schema navrhovaných preferenčních opatření pro BUS v ul. U Prazdroje, včetně souvisejícího nového řešení zastávky Gambrinus a návaznosti na opatření 16.04 (křižovatka Rokycanská x Jateční)

Opatření prakticky naplňuje opatření č. 29 Plánu mobility města Plzně.